Michal Hermanowicz's web site | Last update: 2017-05-26 | A Lynx-friendly site!

[Back to index]
[Back to Materiały dydaktyczne / Teaching resources]

Fizyka (laboratorium) – I pracownia fizyczna

0. Organizacja

Wszelkie informacje zostaną podane na pierwszych zajęciach.

1. Zagadnienia wstępne (sprawdzian!)

Termin sprawdzianu z powyższych zagadnień zostanie podany na zajęciach.

2. Zaliczenie

Na zaliczenie zajęć składają się następujące oceny cząstkowe:

3. Sprawozdania

Co powinno się znaleźć w sprawozdaniu: Co będzie oceniane? W ogólności: sposób reprezentacji wyników, tzn. jakość i czytelność wykresów, tabel, wyrażeń matematycznych, komentarzy, jasność wywodu. Komentarze odnośnie prowadzonych obliczeń i uzyskiwanych wyników są zawsze mile widziane. Ponadto – w podsumowaniu zawsze warto wskazać na ostateczny wynik doświadczenie i, jeżeli jest to możliwe, porównać go z dostępnymi danymi.

Copyright (c) 2017 M. Hermanowicz