Michal Hermanowicz's web site | Last update: 2018-02-12 | A Lynx-friendly site!

[Back to index]
[Back to Materiały dydaktyczne / Teaching resources]

Podstawy informatyki (PI) – FT / stopień I (inżynierski) / sem. 1

2017-12-06 – zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (grupy 1, 3, 5; sala 602)

2018-01-15 – zaliczenie wykładu (11:45; sala D); forma i punktacja – patrz wykład #01

2018-01-29 – zaliczenie poprawkowe wykładu (11:45; sala D)

2018-02-12 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń laboratoryjnych (11:15; sala 602)

Materiały wykładowe

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych


Copyright (c) 2017, 2018 M. Hermanowicz