Michal Hermanowicz's web site | Last update: 2017-05-26 | A Lynx-friendly site!

[Back to index]
[Back to Materiały dydaktyczne / Teaching resources]

Zadanie dla chętnych #0 (reverse engineering)

Dany jest program crackme0, który po uruchomieniu prosi o podanie hasła. Jest to proste ćwiczenie z inżynierii wstecznej. Zadanie: podaj hasło. Program został napisany w języku ANSI C i skompilowany za pomocą GCC 5.4.0. Kod źródłowy jest trywialny i dostępny do wglądu po rozwiązaniu zadania.

Output from the file command:
crackme0: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2,
for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=64bd4f859539b0005d08e51067ddc17c59120c37,
not stripped

Copyright (c) 2017 M. Hermanowicz